Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.06.2021 10:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Szczycieńskiego znak: GG.6821.32.2020
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji