Wyniki postępowania konsultacyjnego w sprawie planu 3,4-3,6 GHz

6 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 3400-3600 MHz (dalej „Projekt”).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie 35 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęło jedno stanowisko, złożone przez T-Mobile Polska S.A.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Wojciech Gunia
Publikujący: Wojciech Gunia
Publikacja informacji: 19.01.18 15:10
Aktualizacja informacji: 19.01.18 15:16