Wyniki postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ATM ws. dostepu do kanalizacji T-Mobile

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE odmawiającej ustalenia warunków dostępu do kanalizacji kablowej T-Mobile Polska S.A. (dalej „TMPL”) znajdującej się na terenie Logicor Piaseczno oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku znajdującej się w budynku Data Center TMPL przy ul. Jana Pawła II 66 w Piasecznie, położonym na terenie Logicor Piaseczno.
W dniach 2 lipca 2019 r. – 1 sierpnia 2019 r., Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:
1.      TMPL, pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 12.08.2019 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2019 11:23