Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 oraz 1805-1880 MHz

Dnia 6 lipca 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz (dalej „Projekt”).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

W toku postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.08.2022 11:50