Wyniki postępowania konsultacyjnego dla Koba Sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.227.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba Sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej 29a, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 23 maja 2022 r. – 22 czerwca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Zakrzewska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 11.07.2022 11:10