Wyniki ponownych konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

Informacja na temat wyników ponownego postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.8.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziorna, przy ul. Kołobrzeskiej 52 E w tym do posadowionego na niej budynku.

W dniach 5 grudnia 2018 –  4 stycznia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach ponownego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne stanowiska konsultacyjne.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 10.01.2019 13:30