Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki ponownych konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

Informacja na temat wyników ponownego postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.18.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu do nieruchomości i budynków położonych w Elblągu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” z siedzibą w Elblągu, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 14 marca 2024 r. – 15 kwietnia 2024 r. Prezes UKE przeprowadził ponowne postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 13 kwietnia 2024 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Mitka
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 30.04.2024 12:45