Wyniki konsultacji ws. decyzji dotyczącej dostępu do słupów PGE przez a-Media

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji zmieniającej umowę ramową dzierżawy konstrukcji wsporczych PGE Dystrybucja S.A. z dnia 5 maja 2014 r. nr 322/2014 oraz umowy szczegółowe z dnia 1 lipca 2015 r., z dnia 1 października 2015 r. nr 03/DKW/322-2/2015 i z dnia 21 grudnia 2018 r., nr 03RM/DKW/322-3/2018 i 03RM/DKW/322-4/2018 zawarte pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Jarosławem Łaszczukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą A-MEDIA Jarosław Łaszczuk.
W dniach 2 lipca 2019 r. – 1 sierpnia 2019 r., Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 12.08.2019 13:35