Wyniki konsultacji w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz oraz innych pasm milimetrowych

20 lipca 2020 r. Prezes UKE mając na względzie prace związane z przyszłym wykorzystaniem pasma 26 GHz (24,25-27,5 GHz) oraz innych pasm milimetrowych na potrzeby 5G, zwrócił się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swoich uwag oraz oczekiwań co do sposobu wykorzystania tych pasm. 

Zainteresowane podmioty mogły składać stanowiska do 7 września 2020 r. 

W wyniku konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez podmioty oraz przedstawicieli rynku: 
1. P4 sp. z o.o. 
2. EXATEL S.A. 
3. Viasat Inc. 
4. GSA (Global mobile Suppliers Association) 
5. Stowarzyszenie słyszeć bez granic 
6. Netia S.A. 
7. T-Mobile Polska S.A. 
8. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 
9. Orange Polska S.A. 
10. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
11. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich 

Trzydzieści trzy stanowiska złożyły również osoby fizyczne. 

Zebrane w toku konsultacji odpowiedzi na pytania i uwagi posłużą Prezesowi UKE w dalszych pracach nad koncepcją zagospodarowania widma radiowego na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Deoniziak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 09.10.2020 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2020 08:31