Wyniki konsultacji projektu decyzji w sprawie dostępu Shentel do kanalizacji kablowej Multimedia

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji DHRT.WWM.6080.77.2016 w sprawie dostępu Shentel Network sp. z o. o. do kanalizacji kablowej Multimedia Polska S.A.

W dniach 18 stycznia 2019 r. –  18 lutego 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Shentel, pismem z dnia 18 lutego 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 27.02.19 09:50
Aktualizacja informacji: 27.02.19 10:05