Wyniki konsultacji projektu decyzji UKE dla Gannet Guard Systems

Informacja w sprawie wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonującej na rzecz Gannet Guard Systems rezerwacji częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz na kolejny okres
10 grudnia 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Gannet Guard Systems z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresów 169,7375-169,7625 MHz oraz 169,7875-169,8000 MHz, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 24 maja 2010 r. nr RRL/A/A/0081/10, zmienionej decyzją Prezesa UKE z dnia 15 czerwca 2011 r. nr RRL/A/F/014/2011, na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Konsultacje trwały 30 dni od dnia ogłoszenia postępowania konsultacyjnego.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko w sprawie projektu decyzji.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.01.2020 15:05