Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ZAPNET

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.13.2020, w sprawie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych zawartej pomiędzy ZAPNET Karol Zapart sp. j. oraz Energa-Operator S.A.

W dniach 8 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz stanowisko ZAPNET, pismem z dnia 7 lipca 2021 r.
Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.07.2021 14:40