Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla WDM

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.6.2020, w sprawie zmiany warunków dostępu dla WDM sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

W dniach 8 czerwca 2021 r. – 8 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz stanowisko WDM, pismem z dnia 8 lipca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.07.2021 08:50