Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla W-EXPLORER sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej dostępu W-EXPLORER sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku do nieruchomości położonej w Bielawie przy ul. 1 Maja 34 w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 

W dniach 10 listopada 2021 r. – 10 grudnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 10.01.2022 12:35