Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.22.2022 o ustalenie warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szarotki na działkach nr 10/3, 10/4 i 10/5, obręb ewidencyjny 28 Szczecin Śródmieście, w tym do wznoszonego lub posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 17 sierpnia 2022 r. – 16 września 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 23.09.2022 10:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2022 11:19