Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Telewizja Kablowa „Bart – Sat” Stowarzyszenie w Bartoszycach

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.15.2023 zmieniającej umowę ramową w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej łączącej Telewizję Kablową „Bart – Sat” Stowarzyszenie w Bartoszycach i Energa Operator S.A.

W dniach 16 stycznia – 15 lutego 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 stycznia 2024 r., stanowisko Telewizji Kablowej „Bart – Sat” Stowarzyszenie w Bartoszycach, pismem z dnia 6 lutego 2024 r. oraz stanowisko Energa Operator S.A., pismem z dnia 13 lutego 2024 r.

Stanowiska zostały włączone do akt postępowania i są obecnie przedmiotem analizy, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.02.2024 09:05
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2024 09:12