Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Techgroup

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.21.2021 w sprawie zmiany warunków dostępu dla Techgroup do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) E.ON Polska S.A.

W dniach 3 czerwca 2022 r. – 3 lipca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 13.07.2022 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2022 14:47