Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.91.2023 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej przy ul. Piwnej 8, 8a i 10 w Gliwicach, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 20 lutego 2024 r. – 21 marca 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:

  1. Prezesa UOKiK, pismem z dnia 11 marca 2024 r.,
  2. DL Invest Group XXX sp. z o.o., pismem z dnia 20 marca 2024 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 28.03.2024 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2024 12:22