Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.103.2022 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Katowicach, w tym do budynku przy Al. Roździeńskiego 1b, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 20 lutego 2024 r. – 21 marca 2024 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 11 marca 2024 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Rydz
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 28.03.2024 14:15