Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.153.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.
 

W dniach 22 kwietnia -  23 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 14.06.2022 13:50