Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.196.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7M.

W dniach 24 września – 25 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego w dniu 6 października 2021 r. do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak-Wesołowska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 05.11.2021 15:30