Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.125.2021 dotyczącej ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. St. Wyspiańskiego 26, 26A i 26B oraz ul. Ułańskiej 1, 5 i 7, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 1 sierpnia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 21.09.2022 12:45