Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.28.2021, o ustalenie warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 15 grudnia 2021 r. – 14 stycznia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez ACO Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 12 stycznia 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 24.01.2022 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2022 13:37