Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.41.2021, dotyczącej zmiany „Umowy najmu dotyczącej powierzchni dachowej przeznaczonej do instalacji anten” zawartej w dniu 31 maja 2013 r. pomiędzy poprzednikami prawnymi T-Mobile Polska S.A. i Prime Lodz 1 sp. z o.o.

W dniach 3 września 2021 r. –  4 października 2021 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez:

1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 1 października 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 12.10.2021 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2021 11:50