Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.49.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pańskiej 73, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 21 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez T-Mobile Polska S.A., pismem z dnia 18 czerwca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 26.07.2021 13:00