Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.34.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6a w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 24 sierpnia 2020 r. – 23 września 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.10.2020 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2020 14:52