Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.326.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Systemia sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Poznaniu, w tym do posadowionych na nich budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wielkopolanka”.

W dniach 3 września – 3 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło Stanowska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 września 2018 r. i Operatora z dnia 2 października 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 23.10.2018 15:55