Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.12.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl sp. z o.o., do nieruchomości w Poznaniu przy ul. Teofila Mateckiego.

W dniach 10 czerwca 2020 r. – 14 lipca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 22 czerwca 2020 r.
2. Systemia.pl sp. z o.o., pismem z dnia 7 lipca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.07.2020 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2020 13:15