Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.1.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl do nieruchomości w tym budynków posadowionych przy ul. Naramowickiej 180 A-D w Poznaniu. 

W dniach 13 marca 2020 r. – 29 kwietnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. Od 1 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. 30-dniowy termin trwania tego postępowania był zawieszony w związku z art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.). Następnie w związku z art. 15 zzs ust. 12 ww. ustawy termin konsultacji zaczął biec dalej i zakończył się 29 kwietnia 2020 r. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Systemia.pl sp. z o.o. z dnia 30 marca 2020 r. 
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.05.2020 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020 14:14