Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.6.2019, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl sp. z o. o. do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego 13 (13a-13c) w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 21 lutego 2020 r. – 22 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 lutego 2020 r.,
- Systemia.pl, pismem z dnia 23 marca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dorota Gąsiorowska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 25.03.2020 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2020 10:49