Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Stowarzyszenia Artystyczno Medialnego Art-Media

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.63.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Stowarzyszenia Artystyczno Medialnego Art-Media do nieruchomości położonej w Skawinie, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 18 stycznia 2019 r. – 18 lutego 2019 r., Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 29 stycznia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 27.02.2019 15:45