Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Stowarzyszenia Artystyczno Medialnego Art-Media

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.76.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu Stowarzyszenia Artystyczno Medialnego Art-Media do nieruchomości położonych w Skawinie, w tym do wznoszonych na nieruchomościach, w ramach inwestycji „Apartamenty Prestige” oraz „Prestige City”, budynków.

W dniach 4 lipca – 3 sierpnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 lipca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 06.08.18 12:30
Aktualizacja informacji: 06.08.18 12:22