Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla STANSAT Stanisław Grzesik

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla Stanisława Grzesik prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą STANSAT Stanisław Grzesik do nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim obejmującej działki 133 i 134 z obrębu 0003-03,  w tym do wznoszonego lub posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 3 września 2021 r. – 4 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 13.10.2021 12:30