Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółka 2A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Partnerzy sp. j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.81.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spółka 2A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Partnerzy sp. j. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków, tj. Terminal Cargo, Centrum Spedycji Lotniczej, Hala Przesyłek Kurierskich, Budynek Ładowania Wózków.

W dniach 28 maja 2021 r. – 28 czerwca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.07.2021 13:00