Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.14.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o.o.

W dniach 24 maja 2019 r. – 24 czerwca 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Mateusz Madejski
Publikujący: Mateusz Madejski
Publikacja informacji: 12.07.19 12:50
Aktualizacja informacji: 12.07.19 12:27