Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.55.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości i budynku położonego w Częstochowie, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o.o. (dalej „TBS”), w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 4 stycznia – 4 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. oraz TBS, pismem z dnia 18 stycznia 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 18.02.2019 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2019 09:40