Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.208.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Michał Szczygłowski do nieruchomości i budynku położonych w Częstochowie przy ul. Księżycowej 11, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 26 kwietnia 2023 r. – 26 maja 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko konsultacyjne złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 22 maja 2023 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i jest obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-spidernet-michal-szczyglowski,2511.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 14.06.2023 13:35