Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Michał Szczygłowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.22.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Michał Szczygłowski do nieruchomości przy ul. Racławickiej 36 w Częstochowie.

W dniach 18 maja 2020 r. – 17 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło:
- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 4 czerwca 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.06.2020 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2020 10:52