Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.225.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla  Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonych Rzeszowie przy ul. Niecia 11-14, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Zodiak, w tym do wznoszonych na nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 12 maja – 12 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 19 maja 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.06.2020 13:25