Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skynet sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.151.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Skynet sp. z o. o. do nieruchomości położonych w Babicach Nowych, w tym do budynków posadowionych przy ul. Kameralnej w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 6 lutego 2020 r. – 9 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.03.2020 12:50