Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.180.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej 15, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

W dniach 8 września 2021 r. – 8 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa UOKiK, pismem z dnia 29 września 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Link do postępowania konsultacyjnego: https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-sav-sp-z-o-o-,1742.html

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 12.10.2021 13:10