Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.89.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy ul. Blokowej 4, w celu umożliwienia korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora znajdującej się na nieruchomości i w budynku.

W dniach 27 kwietnia 2020 r. – 27 maja 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 8 maja 2020 r.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.06.2020 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 14:22