Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Res.pl Kosiorowski, Wiśniowski sp. jawna

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.163.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Res.pl Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości położonej w Rzeszowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Strzelniczej 12E, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 19 kwietnia 2022 r. – 19 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło:

- stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

- stanowisko złożone przez Leopolda Leckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma „Omega” Leopold Stanisław Lecki, Bogdana Grzebyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma „Omega” Bogdan Grzebyk wspólników spółki cywilnej SGL Deweloper 1 s.c. S. Lecki B. Grzebyk, pismem z dnia 20 maja 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.06.2022 11:50