Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.14.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kruczej 2-4, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 1 czerwca 2022 r. – 1 lipca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 7 czerwca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 14.07.2022 14:50