Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.209.2020, o ustalenie warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości i budynku we Wrocławiu przy ul. Kruczej 142, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 22 listopada 2021 r. – 22 grudnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa UOKiK, pismem z dnia 7 grudnia 2021 r.
2.    Romdom-3 sp. z o.o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Krucza 142 we Wrocławiu, pismem z dnia 22 grudnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.01.2022 09:45