Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Montażowego Urządzeń Elektrycznych TELPOL

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.218.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla TELPOL Jerzy Krempa do nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Spisaka, w tym do posadowionych na niej budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W dniach 28 maja 2021 r. – 28 czerwca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 16 czerwca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 08.07.2021 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 08.07.2021 10:28