Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Prywatnej Szkoły Komputerowej Arkadiusz Sobacki

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.134.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Prywatnej Szkoły Komputerowej Arkadiusz Sobacki do nieruchomości w Nadarzynie, gmina Pełczyce, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 27 kwietnia – 27 maja 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.06.2020 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020 09:08