Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WPS.6080.1.2022 w sprawie projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. (dalej „PSI”) do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) Gminy Brańsk, której operatorem infrastruktury jest GVT sp. z o.o. (dalej „GVT”).
 

W dniach 10 marca  – 10 kwietnia 2023 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko PSI, pismem z dnia 13 kwietnia 2023 r., stanowisko GVT, pismem z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i są obecnie przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska
Data publikacji: 12.05.2023 14:35