Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.9.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Narwi przy ul. A. Mickiewicza 81A , w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 22 marca 2022 r. – 21 kwietnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego pismem z dnia 11  kwietnia 2022 r. stanowisko przedstawił Prezes UOKiK.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 25.04.2022 13:25