Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.102.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Czeremsze przy ul. Fabrycznej 13, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 16 czerwca 2021 r. – 18 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 30 czerwca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 03.08.2021 09:45